Loading...
Home2018-05-17T11:57:05+07:00

CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9

KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG 

G9 BIZ CLUB LÀ GÌ?

G9 Biz viết tắt của Great Group for Business Connection
G9 Biz Club hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Doanh Nhân Trẻ Thành Phố Vũng Tàu
– Số 9 theo văn hóa phương đông là biểu trưng cho sự thành công, hoàn mỹ và trường tồn, cũng là đỉnh cao mà CLB muốn hướng đến
– G9CLB DN kết nối giao thương thành công, hướng đến sự đoàn kết hợp tác thương mại, tương trợ lẫn nhau. Gắn kết trong công việc và cuộc sống như 1 đại gia đình doanh nghiệp
G9 luôn hướng đến cái đẹp nhân văn, đạo đức kinh doanh và phẩm chất kinh doanh của các thành viên

CÁC BƯỚC SINH HOẠT CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 

Thời gian sinh hoạt CLB G9 Biz từ 7h45’ đến 9h00’ qua 9 bước:
B1. Giới thiệu về G9 Biz và ban điều hành
B2. Lễ kết nạp thành viên mới
B3. 40s giới thiệu của thành viên và khách mời
B4. 5 phút chia sẻ câu chuyện thành công
B5. Biểu dương thành viên tích cực
B6. Diễn giả tỏa sáng 4-4-2
B7. Trao – nhận cơ hội kinh doanh
B8. Báo cáo của các trưởng ban
B9.Thông báo
Từ Ban Thư Ký CLB & từ Hội Doanh Nhân Trẻ
Kết thúc

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tạo ra một cộng đồng chủ doanh nghiệp đa ngành nghề gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh doanh.
  • Xây dựng các chuỗi giá trị cốt lõi dựa trên các mối quan hệ bền vững và tin tưởng trong công viêc.
  • Giúp các chủ Doanh nghiệp nâng cao giá trị và mô hình kinh doanh của mình.
  • Hình thành các chuỗi cung ứng theo từng lĩnh vực nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của thị trường.
  • Giao lưu, hợp tác, chia sẻ, đồng hành bằng các cơ hội kinh doanh giữa các thành viên.

G9CLB DN kết nối giao thương thành công, hướng đến sự đoàn kết hợp tác thương mại, tương trợ lẫn nhau. Gắn kết trong công việc và cuộc sống như 1 đại gia đình doanh nghiệp

G9 luôn hướng đến cái đẹp nhân văn, đạo đức kinh doanh và phẩm chất kinh doanh của các thành viên

KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG

KẾT NỐI HỘI VIÊN G9BIZ

CÔNG NGHIỆP

XÂY DỰNG

THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

DU LỊCH

ẨM THỰC

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÁCH MỜI 

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

    Go to Top