16 / 100
🏆 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 𝐊𝐘̀ 𝟕𝟓 🏆
🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 75 ngày 03/07/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝
⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Anh Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc – Công ty CP Côn Sơn, với chủ đề: Thái độ của bạn quyết định bạn là ai.
⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Anh Triệu Hiệp Sơn – Giám đốc – Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hải Đăng, với phần giới thiệu sản phẩm dịch vụ sôi nổi và đạt được hiệu quả trao CHKD cao.
——————————————————————–
⭐️ Trong buổi sinh hoạt kỳ này đã diễn ra sự kiện thay đổi vị trí nhân sự trong Ban Điều hành CLB G9:
👏 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑷𝒉𝒖́ 𝑪𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 (Cát Cát Labo) nhận chức vụ 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 𝑺𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 – 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈.
👏 Anh Đào Hoài Bắc (Công ty CP Liên Hợp Mekong) nhận chức vụ Trưởng ban Đào tạo.
——————————————————————–
⭐️ Sau buổi sinh hoạt, Ban Thư ký đã tổng hợp được các số liệu như sau:
– Tổng thành viên tham dự: 32
– Tổng khách mời tham dự: 09
– Tổng cơ hội kinh doanh được trao: 40
– Tổng lời cám ơn: 28
– Tổng doanh số ghi nhận trong kỳ: 𝟒𝟗𝟕,𝟗𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎 đồng.

——————————————————————–

⭐️ CLB trân trọng biểu dương hội viên đã có hoạt động tích cực nhất trong kỳ sinh hoạt trước – lần thứ 74 (19/06/2020):
𝟏. 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭:
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑽𝒖̃ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑩𝒐̂́𝒏 – Công ty TNHH In Văn Hóa.
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 – Công ty TNHH Phương Khoa.
𝟐. Thành viên đã trao cơ hội kinh doanh cao nhất:
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒖𝒂̂́𝒏 𝑨𝒏𝒉 – Công ty CP XD TM Minh An VT.
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 – Công ty TNHH Mật Ong Rừng FORNY.
𝟑 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭:
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑷𝒉𝒖́𝒄 – Công ty TNHH PP Hàng tiêu dùng Kim Ngân.
——————————————————————–
⭐️ 𝐂𝐋𝐁 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟕:
🌺 Anh Trịnh Đình Cường – Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế Rồng Việt.
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑯𝒐𝒂̀𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 – Công ty TNHH Dịch vụ PCS.
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑲𝒚̀ 𝑯𝒂̉𝒊 – Ngân hàng GPBank- CN Vũng Tàu.
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑲𝒊𝒎 𝑵𝒈𝒉𝒊 – Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Kim Đạt.
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒖𝒂̂́𝒏 – Công ty Bảo Minh BR-VT.

———————————————————————-

🏆 Cuối buổi sinh hoạt Ban Điều hành CLB Giao thương G9 đã đưa ra kế hoạch Hành động cho 6 tháng cuối năm 2020 nhằm xây dựng CLB G9: Đoàn kết – Năng Lượng -Thành công hơn nữa 🏆
———————————————————————-
🎉 𝑪𝑳𝑩 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝑫𝑵 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 💖
⭐️ Ban Thành viên sẽ lên kế hoạch kết hợp với Ban Điều hành CLB thẩm định các Doanh nghiệp khách mời đã đăng ký tham gia Thành viên CLB G9 trong kỳ ./.
——————————————————————–
——— CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 ———
🏆 KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG 🏆
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒈𝟗𝒃𝒊𝒛.𝒗𝒕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒘𝒘𝒘.𝒈𝟗𝒃𝒊𝒛.𝒄𝒐𝒎
𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: 𝑮𝟗𝑩𝒊𝒛-𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗