Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Bùi Quang Cường
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Website:
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Công Ty

TNHH Điện Nam Việt
TNHH Điện Nam Việt

Thông tin Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NAM VIỆT

(NAM VIET ELECTRICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED)
  • Xây dựng công trình công ích

Địa chỉ: Số A21, Khu nhà ở Sao Mai Bến Đình, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu

Số điện thoại: (064)3 211 977

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho tôi ngay.

Call me now
Call me now