Giới thiệu chung

  • Họ và Tên: Bùi Quỳnh Thơm
  • Chức vụ: Giám Đốc Trung Tâm Tin Học Long Vinh
  • ĐT: 0933.411.808

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

TRUNG TÂM TIN HỌC LONG VINH

  • Đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học

TRUNG TÂM TIN HỌC LONG VINH

Địa chỉ: 463 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng tàu
ĐT: 02546.277.079.
Email: longvinhvt01@gmail.com

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now