Tin tức

Home/Tin tức

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 85 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

2021-01-20T11:43:56+07:00

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨU 85 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 22/01/2021 - Địa điểm: Lầu 9, DIC Star Hotel - Số 169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕: 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒆̂ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̣𝒐 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝑪𝑶𝑮.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊: 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑷𝒉𝒖́𝒄 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑷𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎 𝑵𝒈𝒂̂𝒏. -------------------------------------------------------- CLB Giao thương G9 chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và giao lưu [...]

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 85 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G92021-01-20T11:43:56+07:00

BẢNG TIN CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 LẦN KÌ 84

2021-01-15T11:57:22+07:00

𝑪𝑳𝑩 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝑫𝑵 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈. Ban Thành viên sẽ lên kế hoạch kết hợp với Ban Điều hành CLB thẩm định các Doanh nghiệp khách mời đã đăng ký tham gia Thành viên CLB G9 trong kỳ ./. ——— CÂU LẠC BỘ GIAO [...]

BẢNG TIN CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 LẦN KÌ 842021-01-15T11:57:22+07:00

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 84 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

2021-01-07T16:24:16+07:00

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 84 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 08/01/2021 - Địa điểm: Lầu 9, DIC Star Hotel - Số 169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. Diễn giả chia sẻ 5 phút: Chị Nguyễn Thị Nhuận - Công ty TNHH FUCOM Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Anh Nguyễn Hải Đăng - Công ty Cổ phần Côn Sơn -------------------------------------------------------- CLB Giao thương G9 chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và giao lưu kết nối kinh doanh cùng [...]

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 84 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G92021-01-07T16:24:16+07:00

CLB GIAO THƯƠNG G9 GÂY QUỸ TỪ THIỆN “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG”

2020-11-04T15:21:28+07:00

🌺🌺🌺𝙱𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚝𝚊̂́𝚖 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 “𝚃𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚊́𝚒” 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝟿 đ𝚊̃ 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚙𝚑𝚊́𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐, 𝚔𝚎̂𝚞 𝚐𝚘̣𝚒 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚑𝚘̂̃ 𝚝𝚛𝚘̛̣ 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚟𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̃𝚘 𝚕𝚞̃ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗. 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 0𝟸/𝟷𝟷/𝟸0𝟷0 Đ𝚊̣𝚒 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝟿 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚊̆𝚖 𝚑𝚘̉𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝟸𝟻0 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊́ 𝟸𝟻0 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚑𝚊̣𝚒 𝚗𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚗𝚎̂̀ 𝚝𝚊̣𝚒 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 𝚇𝚊̃ [...]

CLB GIAO THƯƠNG G9 GÂY QUỸ TỪ THIỆN “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG”2020-11-04T15:21:28+07:00

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG THU 2020 – CLB GIAO THƯƠNG G9

2020-09-28T15:03:42+07:00

Chương trình từ thiện “Trung thu năm 2020” là hoạt động cộng đồng thường niên, nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ vui đêm hội trăng rằm đáng nhớ nhân dịp Trung thu về, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo. Chiều Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8 Âm lịch), CLB Giao thương G9 đã đến chia sẻ niềm vui Trung thu với các em thiếu nhi thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu. [...]

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG THU 2020 – CLB GIAO THƯƠNG G92020-09-28T15:03:42+07:00

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 78

2020-09-23T11:59:30+07:00

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 78🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 78 ngày 18/09/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Anh Nguyễn Hải Đăng - Công ty CP Côn Sơn ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Anh Lê Văn Hiếu - Công ty TNHH [...]

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 782020-09-23T11:59:30+07:00

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 77

2020-09-08T13:44:14+07:00

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 77🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 77 ngày 04/09/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: 𝑨𝒏𝒉 Đ𝒂̀𝒐 𝑯𝒐𝒂̀𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̛̣𝒑 𝑴𝒆𝒌𝒐𝒏𝒈 ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑷𝒉𝒖́ 𝑪𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 [...]

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 772020-09-08T13:44:14+07:00

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 77 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

2020-09-01T19:37:48+07:00

🎉 THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 77 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🎉 Thời gian: 7h00 - Thứ 6 ngày 04/09/2020 - Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu * Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Anh Đào Hoài Bắc - Công ty Cổ phần Liên Hợp Mekong * Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Anh Nguyễn Phú Cường - Công ty CP Mai Gia Hân (Cát Cát Labo) -------------------------------------------------------------------- CLB Giao thương G9 chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp [...]

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 77 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G92020-09-01T19:37:48+07:00

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VIỆT NAM

2020-07-28T17:00:05+07:00

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VIỆT NAM Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam, Đại diện Ban điều hành CLB giao thương G9 đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tưởng niệm được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh cảm đạo [...]

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VIỆT NAM2020-07-28T17:00:05+07:00

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 76

2020-07-20T16:08:24+07:00

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 76🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 76 ngày 17/07/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Chị Lê Thị Hoài Xuân - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ AMA Vũng Tàu với chủ đề: Trình bày 30 giây ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả [...]

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 762020-07-20T16:08:24+07:00