Tin tức

Home/Tin tức

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

2021-10-12T13:15:29+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 7h30', Thứ 6 ngày 𝟏𝟓/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 7h30-8h: Giao lưu mở 8h-9h: CLB sinh hoạt & trao CHKD 9h-10h30: Chương trình đào tạo từ chuyên gia. 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧: phần mềm ZOOM. 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- Th.S THÂN CAO THANH --- Chuyên viên/ Tư vấn đào tạo đấu thầu ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "ĐẤU THẦU ONLINE - MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG & NHỮNG LỖI/ SAI PHẠM THƯỜNG GẶP” 𝐕𝐨̛́𝐢 [...]

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉2021-10-12T13:15:29+07:00

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟕 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗

2021-09-30T15:30:44+07:00

Anh/Chị có biết ❓ ❓ Về mô hình kinh doanh theo cơ chế vốn chưa? Nó có gì khác với cơ chế hiện tại của doanh nghiệp Anh/Chị đang áp dụng? ❓ Tại sao Grab chỉ ra đời chưa đầy 10 năm đã tạo ra giá trị 40 tỷ USD? Họ đã làm như thế nào? ❓ Tại sao các công ty tại Việt Nam như: Vingroup, FLC, Vietjet, Vinagame, VNPAY, The Coffee House, Tiki,… Chỉ trong thời gian ngắn họ đã phát triển vượt bậc và trong số đó có nhiều công ty đã gia nhập cộng đồng UniCoin [...]

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟕 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗2021-09-30T15:30:44+07:00

🔥 CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TIẾP LỬA THIỆN NGUYỆN

2021-09-15T10:47:34+07:00

🔥 CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TIẾP LỬA THIỆN NGUYỆN 🔴 Trong tuần qua, Chủ tịch Đào Hoài Bắc cùng 2 thành viên CLB là chị Hoàng Oanh và anh Lê Hiếu đã tiếp lửa thiện nguyện bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới người dân gặp khó khăn trong vùng dịch. Đây là 3 doanh nhân thường xuyên thực hiện các chương trình từ thiện của cá nhân, đồng thời đóng góp rất tích cực trong công tác thiện nguyện của CLB Giao thương G9. 💚 Ngày 3 và 4/9/2021, Chủ tịch Đào Hoài [...]

🔥 CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TIẾP LỬA THIỆN NGUYỆN2021-09-15T10:47:34+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

2021-09-13T17:02:33+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟏𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: phần mềm ZOOM 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- ANNA NGUYỄN --- Chuyên gia đào tạo trải nghiệm khách hàng ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "ỨNG DỤNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG - VƯỢT BÃO THÀNH CÔNG" ✔️ 03 Công thức duy trì và thu hút khách hàng trong thời kỳ công nghệ số. ✔️ 04 công thức xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng thành công [...]

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉2021-09-13T17:02:33+07:00

🔥🔥🔥 CLB G9 TỰ HÀO VỚI CHIẾN DỊCH THIỆN NGUYỆN CỦA CÁC CỰU THÀNH VIÊN

2021-08-30T13:41:46+07:00

🔥🔥🔥 CLB G9 TỰ HÀO VỚI CHIẾN DỊCH THIỆN NGUYỆN CỦA CÁC CỰU THÀNH VIÊN ✅ Những ngày qua, 2 cựu thành viên của CLB Giao thương G9 là anh Nguyễn Thành Vũ (Giám đốc TT Yến Tiệc Aroma Center) và chị Ong Thị Thanh Nguyệt (Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Nguyên Á) đã thực hiện trao tặng lương thực, thực phẩm cho người dân trong bối cảnh giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài. 💚 Trong 3 ngày, anh Nguyễn Thành Vũ đã thực hiện 3 chuyến xe liên tiếp chở gạo, mì tôm, trứng, rau củ [...]

🔥🔥🔥 CLB G9 TỰ HÀO VỚI CHIẾN DỊCH THIỆN NGUYỆN CỦA CÁC CỰU THÀNH VIÊN2021-08-30T13:41:46+07:00

🔥🔥🔥 THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 3 TẤN RAU XANH CHO KHU PHONG TỎA

2021-08-28T10:09:13+07:00

🔥🔥🔥 THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 3 TẤN RAU XANH CHO KHU PHONG TỎA ✅ Trong ngày 27/8, gần 3 tấn rau xanh đã được anh Lê Hiếu (Giám đốc Nha khoa Việt Nga) và anh Nguyễn Mạnh Thắng (Giám đốc Cty Xây dựng & Trang trí Nội ngoại thất Mạnh Thắng) trao tặng đến người dân trong khu phong toả, khu xóm trọ Phường 4 và Phường 8, TP. Vũng Tàu. 3 tấn rau trên được thu mua giải cứu cho bà con nông dân tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Hỗ trợ [...]

🔥🔥🔥 THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 3 TẤN RAU XANH CHO KHU PHONG TỎA2021-08-28T10:09:13+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟒 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

2021-08-18T08:48:48+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟒 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟐𝟎/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: phần mềm ZOOM 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- TIẾN SĨ ĐẶNG THỊ THU HIỀN --- Tổng giám đốc Công ty Tư vấn DSC 166 ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "Kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh Covid-19" 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠: 🔹 Quản lý tài chính doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động ổn định trong mùa dịch; 🔹 Phương [...]

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟒 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉2021-08-18T08:48:48+07:00

🔥🔥🔥 “GIẢI CỨU” HƠN 5 TẤN NÔNG SẢN TRONG 2 NGÀY

2021-08-28T09:16:03+07:00

✅ Đó là kết quả đợt 1 của chương trình thiện nguyện “Mua nơi cần bán – Tặng nơi cần dùng” do Trung tâm Dạy nghề Lái xe Hoàng Anh và CLB Giao thương G9 phối hợp thực hiện. Cụ thể, hơn 5 tấn hàng nông sản gồm 1 tấn nhãn, 1 tấn bí đỏ và đu đủ, hơn 3 tấn rau củ các loại như dưa leo, mướp, đậu bắp và các loại rau lá. Việc “giải cứu” này được triển khai tại 4 xã của huyện Xuyên Mộc (Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Phước Tân, Hòa Hội) và xã [...]

🔥🔥🔥 “GIẢI CỨU” HƠN 5 TẤN NÔNG SẢN TRONG 2 NGÀY2021-08-28T09:16:03+07:00

🔥 BẠN CÓ BIẾT ĐIỂM NÔNG SẢN NÀO ĐANG CẦN GIẢI CỨU?

2021-08-28T09:15:21+07:00

🔥 BẠN CÓ BIẾT ĐIỂM NÔNG SẢN NÀO ĐANG CẦN GIẢI CỨU? 🔴 Nếu biết, xin vui lòng thông tin cho chúng tôi để cùng nhau kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tiếp nối thành công từ chương trình thiện nguyện trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch của CLB Giao thương G9. Trong tháng 8 này, anh Phan Như Cường (Trưởng Ban Xúc tiến - Đầu tư của CLB G9, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Ôtô Hoàng Anh) khởi [...]

🔥 BẠN CÓ BIẾT ĐIỂM NÔNG SẢN NÀO ĐANG CẦN GIẢI CỨU?2021-08-28T09:15:21+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟑 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

2021-08-03T08:24:19+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟑 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟎𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: ứng dụng Microsoft Teams 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- THẠC SĨ PHAN THANH BÌNH --- Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "Quản trị nhân sự và động viên nhân viên thời kỳ Covid" 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠: 🔹 Quản trị nhân sự trong giai đoạn Covid hiệu quả: giữ người hay giảm người? 🔹 Phân [...]

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟑 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉2021-08-03T08:24:19+07:00
Go to Top