CLB GIAO THƯƠNG G9 THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRỰC TUYẾN LẦN II

⭐️ Đại diện CLB Giao thương G9Ông Nguyễn Văn ThắngChủ tịch CLB đã tham dự Hội nghị Hội đồng TW các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trực tuyến lần thứ II do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào chiều ngày 15/04/2020, nhằm tiếp tục thu thập ý kiến, đề xuất từ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

⭐️ Chủ trì cuộc họp là TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

⭐️ Hội nghị diễn ra nhằm tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời cùng với các Hiệp hội triển khai nền tảng trực tuyến chung để phối hợp hoạt động và thực hiện các chương trình khảo sát doanh nghiệp trong từng địa phương, từng ngành hàng và trên phạm vi cả nước.