Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Đặng Thanh Thúy
  • Chức vụ: Giám đốc – Chi nhánh Vũng Tàu
  • Website: www.vnpost.vn
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

  • Bưu chính chuyển phát.
  • Tài chính bưu chính.
  • Phân  phối – Truyền thông.

Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Địa chỉ: 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Giờ hoạt động: 8AM ⋅ 5PM
  • Điện thoại: 0254 3522 940

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now