Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Dương Văn Tiến
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Website:
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Doanh nghiệp

Công ty TNHH Nội thất 3D Luxury
Công ty TNHH Nội thất 3D LuxuryCung cấp lắp đặt Trần Xuyên sáng 3D

Giới thiệu Doanh nghiệp

Công ty TNHH Nội thất 3D Luxury

Chuyên cung cấp và lắp đặt:

  • Trần Xuyên sáng 3D
  • Tranh lụa 3D
  • Sàn gương màu, Sàn 3D

Địa chỉ: 21/ Đường 30/4 – Tp.Vũng Tàu

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now