Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Hoàng Thị Oanh
  • Chức vụ: Giám đốc
  • SĐT: 0937178778
  • Email: oanhhoangvt123@gmail.com
  • Website: seamountainhotel.com

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH SILVA

  • Hệ thống nghỉ dưỡng nhà gỗ Bungalow

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH SILVA

  • Địa chỉ: 108/6 Trân Phú, Phường 5, TP. Vũng tàu
  • ĐT: 02543.553.999
  • Email:seamountainhotel18@gmail.com
  • Website: seamountainhotel.com

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now