Tin Tức

Home/Tin Tức
Tin Tức2018-05-18T14:14:58+07:00

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 7h30', Thứ 6 ngày 𝟏𝟓/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 7h30-8h: Giao lưu mở 8h-9h: CLB sinh hoạt & trao CHKD 9h-10h30: Chương trình đào tạo từ chuyên gia. 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧: phần mềm ZOOM. 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- Th.S THÂN CAO THANH --- [...]

By |Tháng Mười 12th, 2021|Categories: Tin tức|

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟕 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗

Anh/Chị có biết ❓ ❓ Về mô hình kinh doanh theo cơ chế vốn chưa? Nó có gì khác với cơ chế hiện tại của doanh nghiệp Anh/Chị đang áp dụng? ❓ Tại sao Grab chỉ ra đời chưa đầy 10 năm đã tạo ra giá trị 40 tỷ USD? Họ đã làm như thế nào? ❓ Tại sao các công ty tại Việt Nam như: Vingroup, FLC, Vietjet, [...]

By |Tháng Chín 28th, 2021|Categories: Tin tức|

🔥 CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TIẾP LỬA THIỆN NGUYỆN

🔥 CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TIẾP LỬA THIỆN NGUYỆN 🔴 Trong tuần qua, Chủ tịch Đào Hoài Bắc cùng 2 thành viên CLB là chị Hoàng Oanh và anh Lê Hiếu đã tiếp lửa thiện nguyện bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới người dân gặp khó khăn trong vùng dịch. Đây là 3 doanh nhân thường xuyên thực hiện các chương trình [...]

By |Tháng Chín 15th, 2021|Categories: Tin tức|

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟏𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: phần mềm ZOOM 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- ANNA NGUYỄN --- Chuyên gia đào tạo trải nghiệm khách hàng ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "ỨNG DỤNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG - VƯỢT BÃO THÀNH CÔNG" [...]

By |Tháng Chín 13th, 2021|Categories: Tin tức|

🔥🔥🔥 CLB G9 TỰ HÀO VỚI CHIẾN DỊCH THIỆN NGUYỆN CỦA CÁC CỰU THÀNH VIÊN

🔥🔥🔥 CLB G9 TỰ HÀO VỚI CHIẾN DỊCH THIỆN NGUYỆN CỦA CÁC CỰU THÀNH VIÊN ✅ Những ngày qua, 2 cựu thành viên của CLB Giao thương G9 là anh Nguyễn Thành Vũ (Giám đốc TT Yến Tiệc Aroma Center) và chị Ong Thị Thanh Nguyệt (Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Nguyên Á) đã thực hiện trao tặng lương thực, thực phẩm cho người dân trong bối cảnh [...]

By |Tháng Tám 30th, 2021|Categories: Tin tức|

🔥🔥🔥 THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 3 TẤN RAU XANH CHO KHU PHONG TỎA

🔥🔥🔥 THÀNH VIÊN CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 3 TẤN RAU XANH CHO KHU PHONG TỎA ✅ Trong ngày 27/8, gần 3 tấn rau xanh đã được anh Lê Hiếu (Giám đốc Nha khoa Việt Nga) và anh Nguyễn Mạnh Thắng (Giám đốc Cty Xây dựng & Trang trí Nội ngoại thất Mạnh Thắng) trao tặng đến người dân trong khu phong toả, khu xóm trọ Phường 4 và [...]

By |Tháng Tám 28th, 2021|Categories: Tin tức|

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟒 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟒 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟐𝟎/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: phần mềm ZOOM 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- TIẾN SĨ ĐẶNG THỊ THU HIỀN --- Tổng giám đốc Công ty Tư vấn DSC 166 ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "Kỹ năng quản lý tài chính [...]

By |Tháng Tám 18th, 2021|Categories: Tin tức|

🔥🔥🔥 “GIẢI CỨU” HƠN 5 TẤN NÔNG SẢN TRONG 2 NGÀY

✅ Đó là kết quả đợt 1 của chương trình thiện nguyện “Mua nơi cần bán – Tặng nơi cần dùng” do Trung tâm Dạy nghề Lái xe Hoàng Anh và CLB Giao thương G9 phối hợp thực hiện. Cụ thể, hơn 5 tấn hàng nông sản gồm 1 tấn nhãn, 1 tấn bí đỏ và đu đủ, hơn 3 tấn rau củ các loại như dưa leo, mướp, [...]

By |Tháng Tám 18th, 2021|Categories: Tin tức|

🔥 BẠN CÓ BIẾT ĐIỂM NÔNG SẢN NÀO ĐANG CẦN GIẢI CỨU?

🔥 BẠN CÓ BIẾT ĐIỂM NÔNG SẢN NÀO ĐANG CẦN GIẢI CỨU? 🔴 Nếu biết, xin vui lòng thông tin cho chúng tôi để cùng nhau kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tiếp nối thành công từ chương trình thiện nguyện trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch của CLB Giao thương G9. [...]

By |Tháng Tám 18th, 2021|Categories: Tin tức|

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟑 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟗𝟑 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: vào lúc 8h30', Thứ 6 ngày 𝟎𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 🛎 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: ứng dụng Microsoft Teams 🔥 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀: --- THẠC SĨ PHAN THANH BÌNH --- Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt ↪ 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: "Quản trị nhân [...]

By |Tháng Tám 3rd, 2021|Categories: Tin tức|

🇻🇳 CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 1.025 BỘ ĐỒ BẢO HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH 🇻🇳

🇻🇳 CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO TẶNG 1.025 BỘ ĐỒ BẢO HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH 🇻🇳 🔥 Sáng ngày 30/7/2021, Chủ tịch CLB Giao thương G9 cùng đại diện Ban Điều hành CLB đã trực tiếp TRAO TẶNG 1.025 bộ đồ bảo hộ phòng chống COVID-19 cho UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 🔥 Tại buổi tiếp nhận, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông [...]

By |Tháng Tám 2nd, 2021|Categories: Tin tức|

🇻🇳 𝟏.𝟎𝟐𝟓 𝐁𝐎̣̂ Đ𝐎̂̀ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐇𝐎̣̂ 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 Đ𝐀̃ 𝐕𝐄̂̀ 𝐊𝐇𝐎 🇻🇳

🇻🇳 𝟏.𝟎𝟐𝟓 𝐁𝐎̣̂ Đ𝐎̂̀ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐇𝐎̣̂ 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 Đ𝐀̃ 𝐕𝐄̂̀ 𝐊𝐇𝐎 🇻🇳 🔥 Chiều ngày 28/07/2021, toàn bộ 𝟏.𝟎𝟐𝟓 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̂̀ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐨̣̂ đã được nhập về kho. Đây là số vật tư y tế của 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐎́𝐏 𝐝𝐨 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝟗 phát động nhằm chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch. ✅ Trong tổng số 1.025 bộ có 725 bộ đồ bảo hộ [...]

By |Tháng Bảy 29th, 2021|Categories: Tin tức|

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐎́𝐏 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 Đ𝐀̣𝐓 𝐂𝐎𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟎𝟔 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐎́𝐏 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 Đ𝐀̣𝐓 𝐂𝐎𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟎𝟔 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 🎉 Chỉ trong 1 tuần phát động, CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP của CLB G9 nhằm chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch đã đạt con số ngoài mong đợi. Tổng số tiền quyên góp từ nội bộ thành viên CLB G9 và các Mạnh Thường Quân bên ngoài là 𝟏𝟎𝟔 [...]

By |Tháng Bảy 26th, 2021|Categories: Tin tức|

BẠN CÓ SẴN SÀNG DÀNH LÁ PHIẾU CỬ TRI CHO DOANH NHÂN?

👉👉 BẠN CÓ SẴN SÀNG DÀNH LÁ PHIẾU CỬ TRI CHO DOANH NHÂN? 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 🇻🇳🇻🇳🇻🇳"Doanh nhân cần phải tham gia nhiều hơn nữa để tự quyết định những chính sách liên quan đến vận mệnh của chính mình"- chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các doanh nhân tham gia bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp. Còn bạn thì [...]

By |Tháng Năm 17th, 2021|Categories: Tin tức|

NGHỊ TRƯỜNG RẤT CẦN TIẾNG NÓI CỦA DOANH NHÂN

⭐⭐NGHỊ TRƯỜNG RẤT CẦN TIẾNG NÓI CỦA DOANH NHÂN⭐️⭐️ Doanh nhân là người hàng ngày, hàng giờ trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế. Bằng trải nghiệm thực tiễn, cọ sát trên thương trường, tiếng nói của doanh nhân sẽ là những đóng góp vô cùng hiệu quả trong lập pháp và xây dựng chính sách. Chính vì vậy, cánh cửa nghị trường [...]

By |Tháng Năm 17th, 2021|Categories: Tin tức|

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐀̣𝐌 𝐇𝐎𝐀̃𝐍 𝐁𝐔𝐎̂̉𝐈 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟖𝟗 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗

𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝑳𝑩 𝑮𝟗, 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊! ✅ Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và hưởng ứng tinh thần chống dịch của địa phương không tụ tập đông người, CLB Giao thương G9 xin được hoãn kỳ sinh hoạt lần thứ 89 ngày 07/05/2021. ✅ Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và [...]

By |Tháng Năm 5th, 2021|Categories: Chưa được phân loại|

BẢNG TIN CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 KÌ 88

🏆 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 𝐊𝐘̀ 𝟖𝟖 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 88 ngày 16/04/2021 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭: [...]

By |Tháng Tư 22nd, 2021|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 88 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐕𝐄̂̀ 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟖𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 16/04/2021 - Địa điểm: The Cap Hotel - Số 01 Thi Sách, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ 𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕: 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊́ 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈. ⭐️ 𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 [...]

By |Tháng Tư 17th, 2021|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 87

 Kỳ sinh hoạt lần thứ 87 ngày 02/04/2021 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị ⭐️ 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭: 𝑨𝒏𝒉 Đ𝒂̀𝒐 𝑯𝒐𝒂̀𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̛̣𝒑 𝑴𝒆𝒌𝒐𝒏𝒈, [...]

By |Tháng Tư 7th, 2021|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 87 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐕𝐄̂̀ 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟖𝟕 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 02/04/2021 - Địa điểm: Lầu 1, The Cap Hotel - Số 01 Thi Sách, Phường 8, TP. Vũng Tàu.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕: 𝑨𝒏𝒉 Đ𝒂̀𝒐 𝑯𝒐𝒂̀𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̛̣𝒑 𝑴𝒆𝒌𝒐𝒏𝒈.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̂𝒖 [...]

By |Tháng Ba 31st, 2021|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 86

𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 𝐊𝐘̀ 𝟖𝟔  Kỳ sinh hoạt lần thứ 86 ngày 19/03/2021 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá [...]

By |Tháng Ba 27th, 2021|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 86 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐕𝐄̂̀ 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟖𝟔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🎉 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 19/03/2021 - Địa điểm: The Cap Hotel - Số 01 Thi Sách, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ 𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕: 𝑨𝒏𝒉 Nguyễn Hải Đăng - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑪𝒐̂𝒏 𝑺𝒐̛𝒏. ⭐️ 𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊: [...]

By |Tháng Ba 16th, 2021|Categories: Tin tức|

CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG – SẺ CHIA ĐÓN TẾT

Sáng ngày 05/02/2021, Thành Đoàn Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình trao tặng 1000 bánh chưng và quà Tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Vũng Tàu nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Toàn bộ kinh phí được vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong tỉnh. CLB Giao thương G9 là [...]

By |Tháng Hai 6th, 2021|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 85 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨU 85 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 22/01/2021 - Địa điểm: Lầu 9, DIC Star Hotel - Số 169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕: 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒆̂ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̣𝒐 - 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝑪𝑶𝑮.  𝑫𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊: [...]

By |Tháng Một 20th, 2021|Categories: Tin tức|

BẢNG TIN CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 LẦN KÌ 84

𝑪𝑳𝑩 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝑫𝑵 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈. Ban Thành viên sẽ lên kế hoạch [...]

By |Tháng Một 15th, 2021|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 84 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 84 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 08/01/2021 - Địa điểm: Lầu 9, DIC Star Hotel - Số 169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. Diễn giả chia sẻ 5 phút: Chị Nguyễn Thị Nhuận - Công ty TNHH FUCOM Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Anh [...]

By |Tháng Một 7th, 2021|Categories: Chưa được phân loại, Tin tức|

CLB GIAO THƯƠNG G9 GÂY QUỸ TỪ THIỆN “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG”

🌺🌺🌺𝙱𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚝𝚊̂́𝚖 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 “𝚃𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚊́𝚒” 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝟿 đ𝚊̃ 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚙𝚑𝚊́𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐, 𝚔𝚎̂𝚞 𝚐𝚘̣𝚒 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚑𝚘̂̃ 𝚝𝚛𝚘̛̣ 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚟𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̃𝚘 𝚕𝚞̃ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗. 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 0𝟸/𝟷𝟷/𝟸0𝟷0 Đ𝚊̣𝚒 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 [...]

By |Tháng Mười Một 4th, 2020|Categories: Tin tức|

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG THU 2020 – CLB GIAO THƯƠNG G9

Chương trình từ thiện “Trung thu năm 2020” là hoạt động cộng đồng thường niên, nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ vui đêm hội trăng rằm đáng nhớ nhân dịp Trung thu về, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo. Chiều Chủ nhật ngày 27/9/2020 [...]

By |Tháng Chín 28th, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 78

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 78🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 78 ngày 18/09/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ [...]

By |Tháng Chín 23rd, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 77

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 77🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 77 ngày 04/09/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: [...]

By |Tháng Chín 8th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 77 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉 THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 77 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🎉 Thời gian: 7h00 - Thứ 6 ngày 04/09/2020 - Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu * Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Anh Đào Hoài Bắc - Công ty Cổ phần Liên Hợp Mekong * Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và [...]

By |Tháng Chín 1st, 2020|Categories: Tin tức|

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VIỆT NAM

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VIỆT NAM Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam, Đại diện Ban điều hành CLB giao thương G9 đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tưởng [...]

By |Tháng Bảy 28th, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 76

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 76🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 76 ngày 17/07/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: [...]

By |Tháng Bảy 20th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 76 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉 THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 76 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🎉 - Thời gian: 7h00 - Thứ 6 ngày 17/07/2020 - Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Chị Lê Thị Hoài Xuân - Trung tâm Anh ngữ AMA Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản [...]

By |Tháng Bảy 13th, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 75

🏆 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 𝐊𝐘̀ 𝟕𝟓 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 75 ngày 03/07/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 [...]

By |Tháng Bảy 7th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 75 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 75 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9🎉 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 03/07/2020 - Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả chia sẻ 5 phút: Anh Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc - Công ty CP Côn Sơn ⭐️ Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả [...]

By |Tháng Sáu 30th, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 74

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 74 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 74 ngày 19/06/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️  Diễn giả chia sẻ 5 [...]

By |Tháng Sáu 23rd, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 74 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 74 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9🎉 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 19/06/2020 - Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả chia sẻ 5 phút: Anh Đào Hoài Bắc - Công ty CP Liên Hợp Mekong. ⭐️ Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả lời câu [...]

By |Tháng Sáu 16th, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 73

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 73 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 73 ngày 05/06/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝 ⭐️ Diễn giả chia sẻ 5 [...]

By |Tháng Sáu 8th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 73 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 73 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🎉 Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 05/06/2020 Địa điểm: Khách sạn Grand - Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả Chia sẻ 5 phút: Anh Nguyễn Thế Hải - Học viện Đào tạo IFA. ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: Chị [...]

By |Tháng Sáu 3rd, 2020|Categories: Tin tức|

CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SỰ KIỆN “NGÀY HỘI GIA ĐÌNH G9 – MỪNG TẾT THIẾU NHI 1/6”

⭐️ CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SỰ KIỆN "NGÀY HỘI GIA ĐÌNH G9 - MỪNG TẾT THIẾU NHI 1/6" ⭐️ ❤️ Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 31/05/2020 tại Khu du lịch DIC (Số 2 Thùy Vân, Bãi Sau, TP. Vũng Tàu) với các trò chơi Team building sôi động trên bãi biển [...]

By |Tháng Sáu 2nd, 2020|Categories: Tin tức|

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH G9 – MỪNG TẾT THIẾU NHI 1/6

🎉🎉🎉🎉🎉 NGÀY HỘI GIA ĐÌNH G9 🎉🎉🎉🎉🎉 🎊🎊🎊🎊🎊 MỪNG TẾT THIẾU NHI 1/6 🎊🎊🎊🎊🎊 ⏰ Thời gian: 15h - 21h, Chủ nhật ngày 31/05/2020 🏖 Địa điểm: Bãi biển và nhà hàng khu du lịch DIC (số 2 Thùy Vân, Bãi Sau, TP. Vũng Tàu) 🥰 Theo thông lệ thường niên, nhằm thắt chặt thêm mối thân tình giữa gia đình thành viên CLB G9 và chào mừng Ngày [...]

By |Tháng Năm 30th, 2020|Categories: Tin tức, Uncategorized|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 72

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 72 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 72 ngày 22/05/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh 🤝 ⭐️ Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi: chị Bùi [...]

By |Tháng Năm 25th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 72 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

🎉THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT TIẾP THEO LẦN THỨ 72 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9🎉 - Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 22/05/2020 - Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn DIC Star - Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả chia sẻ 5 phút: Anh Nguyễn Thế Hải - Học viên đào tạo IFA. ⭐️ Diễn giả giới thiệu sản phẩm và trả [...]

By |Tháng Năm 22nd, 2020|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 71

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 71 🏆 🎊 Sau khoảng thời gian tạm ngưng sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Kỳ sinh hoạt lần thứ 71 ngày 08/05/2020 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của các thành viên và khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh 🤝 [...]

By |Tháng Năm 13th, 2020|Categories: Tin tức|

THÔNG BÁO VỀ KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 71

𝐈. TỔNG KẾT SỐ LIỆU TRAO CHKD VÀ LỜI CẢM ƠN (𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎): - Tổng CHKD được trao: 58 - Tổng Lời cám ơn: 60 - Tổng số Doanh thu được trao: 1,176,329,835 đồng 𝐈𝐈. BIỂU DƯƠNG HỘI VIÊN TÍCH CỰC NHẤT (𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎): 𝟏.TV trao CHKD nhiều nhất: 8 CHKD 💐 Anh Nguyễn Văn Thắng 💐 Chị Nguyễn Thị Nhuận 𝟐.TV đã trao CHKD cao nhất: 💐 Chị Đặng Thị [...]

By |Tháng Năm 6th, 2020|Categories: Tin tức|

CLB GIAO THƯƠNG G9 THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TW CÁC HIỆP HỘI DNVN TRỰC TUYẾN LẦN II

CLB GIAO THƯƠNG G9 THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRỰC TUYẾN LẦN II ⭐️ Đại diện CLB Giao thương G9 - Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch CLB đã tham dự Hội nghị Hội đồng TW các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trực tuyến lần thứ II do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) [...]

By |Tháng Tư 22nd, 2020|Categories: Tin tức|

CLB GIAO THƯƠNG G9 TRAO KHẨU TRANG TỪ THIỆN, CHUNG TAY CHỐNG COVID-19

⭐️ Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CLB Giao thương G9 đã trích quỹ Từ thiện để đặt mua 3.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn từ Công ty May Vũng Tàu. ⭐️ Trong đó, CLB trân trọng trao tặng 1.700 chiếc khẩu trang cho Ủy Ban Mặt [...]

By |Tháng Tư 7th, 2020|Categories: Chưa được phân loại|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 69

Kỳ sinh hoạt lần thứ 69 ngày 27/12/2019 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của thành viên và các khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh  ⭐️ Đây là buổi sinh hoạt cuối năm 2019, CLB Giao thương G9 đã chuẩn bị Khu vực trưng bày sản phẩm để các doanh nghiệp tham [...]

By |Tháng Một 1st, 2020|Categories: Tin tức|

Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo Của CLB Giao Thương G9 – Lần Thứ 67

Kết quả sinh hoạt kỳ 67 (thứ 6 ngày 15/11/2019) - Tổng thành viên tham dự: 35 - Tổng khách mời tham dự: 6 - Tổng cơ hội kinh doanh được trao: 37 - Tổng lời cám ơn: 20 - Tổng số doanh thu được trao: 2,438,501,400 đồng II. Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo - Lần Thứ 69 Vào Lúc 7h00 Thứ 6 Ngày 27/12/2019.   Đến hẹn lại [...]

By |Tháng Mười Hai 24th, 2019|Categories: Tin tức|

CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP

CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP Ngày 15/12/2019, CLB Giao thương G9 đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện “Giải Tennis G9 mở rộng lần 3 - tranh cúp Kim Ngân Vang” và “Gala Dinner kỷ niệm 3 năm thành lập CLB - Lễ chuyển giao Ban điều hành nhiệm kỳ V và Lễ trao giải Tennis [...]

By |Tháng Mười Hai 24th, 2019|Categories: Tin tức|

GALA CHÀO MỪNG SINH NHẬT CLB G9 – LỄ CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ TRAO GIẢI TENNIS G9 MỞ RỘNG 2019

CHÀO MỪNG CLB GIAO THƯƠNG G9 TRÒN 3 TUỔI - CLB Giao thương G9 thành lập ngày 6/12/2016 - Tôn chỉ hoạt động: "KẾT NỐI - ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG" - Tổng số cơ hội kinh doanh được trao qua 3 năm: 2.017 - Tổng doanh thu: 88.845.684.400 đồng (trung bình gần 30 tỉ đồng/năm) - Tổng số thành viên hiện tại: 43 (các thành viên độc quyền [...]

By |Tháng Mười Hai 12th, 2019|Categories: Tin tức|

CLB G9 Tổ Chức Giải Tennis G9 Mở Rộng Lần 3 Năm 2019

Chào mừng Kỷ niệm 3 năm thành lập CLB Giao thương G9 - Lễ chuyển giao Ban Điều hành, CLB G9 hân hoan tổ chức Giải Tennis G9 mở rộng lần 3 năm 2019 - Tranh cúp Kim Ngân Vang  ⭐️ Giải đấu là nơi qui tụ 64 Vận động viên - là đại diện/lãnh đạo của các Cơ quan ban ngành, các Hiệp Hội cùng các tay vợt [...]

By |Tháng Mười Một 28th, 2019|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 67

Kỳ sinh hoạt lần thứ 67 ngày 15/11/2019 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của thành viên và các khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh  ⭐️ Diễn giả 5 phút đào tạo kỹ năng kỳ này là anh Nguyễn Văn Thắng – P.Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Mật ong rừng [...]

By |Tháng Mười Một 18th, 2019|Categories: Chưa được phân loại|

Kỳ Sinh Hoạt Lần Thứ 67 Của CLB G9

Đến hẹn lại lên, Kỳ sinh hoạt tiếp theo của CLB G9 - lần thứ 67 sẽ diễn ra vào lúc 7h00 Thứ 6 ngày 15/11/2019 Địa điểm : Lầu 9 Khách sạn DIC – 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu + Diễn giả 5 phút Đào tạo kỹ năng: Anh Nguyễn Văn Thắng - Công ty TNHH Mật ong rừng FORNY. + Diễn giả Giới thiệu sản [...]

By |Tháng Mười Một 12th, 2019|Categories: Chưa được phân loại|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 66 

Kỳ sinh hoạt lần thứ 66 ngày 01/11/2019 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của thành viên và các khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh  ⭐️ Diễn giả 5 phút đào tạo kỹ năng kỳ này là anh Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc - Công ty CP Thương mại 125, với [...]

By |Tháng Mười Một 5th, 2019|Categories: Tin tức|

CLB G9 thăm Doanh Nghiệp Hội Viên sau buổi sinh hoạt Lần thứ 66

Sáng ngày 01/11/2019 Câu Lạc Bộ Giao Thương G9 tổ chức đến tham quan quy trình 15 bước chế tạo răng chuyên nghiệp của Mr. Cường Cát Cát Labo và Trường Mầm Non Tây Úc đầy màu sắc, sống động của Mr. Hải IFA Đôi nét về CLB Giao Thương G9 Câu Lạc Bộ Giao Thương G9 được thành lập ngày 6 tháng 12 năm 2016. Gồm [...]

By |Tháng Mười Một 1st, 2019|Categories: Tin tức|

Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo Của CLB Giao Thương G9 – Lần Thứ 66

🎉 Đến hẹn lại lên, Kỳ sinh hoạt tiếp theo của CLB Giao Thương G9 - lần thứ 66 sẽ diễn ra vào lúc 7h00 Thứ 6 ngày 01/11/2019. Tại lầu 9 Khách sạn DIC - 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả 5 phút Đào tạo kỹ năng: Anh Nguyễn Thành Trung - Công ty Cổ phần Thương mại 125. ⭐️ Diễn giả Giới thiệu sản phẩm [...]

By |Tháng Mười 29th, 2019|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 65 

Kỳ Sinh Hoạt Lần Thứ 65 ngày 18/10/2019 của CLB Giao thương G9 không chỉ là buổi giao lưu kết nối kinh doanh mà còn là dịp Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - CLB xin được gửi những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp & yêu thương đến các chị em  ⭐️ Diễn giả 5 phút đào tạo kỹ năng kỳ này là anh [...]

By |Tháng Mười 22nd, 2019|Categories: Tin tức|

Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo Của CLB Giao Thương G9 – Lần Thứ 65

I. Kết Quả Kỳ Sinh Hoạt Thứ 64 (thứ 6 ngày 04/10/2019) - Tổng thành viên tham dự: 29 - Tổng khách mời tham dự: 03 - Tổng cơ hội kinh doanh được trao: 20 - Tổng lời cám ơn: 15 - Tổng số doanh thu được trao: 1,949,360,000 đồng II. Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo - Lần Thứ 65 Vào Lúc 7h00 Thứ 6 Ngày 18/10/2019. Đến hẹn [...]

By |Tháng Mười 16th, 2019|Categories: Tin tức|

Đại Hội Hội Doanh Nhân Trẻ Thành Phố Vũng Tàu

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13.10 ! CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 xin chúc cộng đồng Doanh nhân Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung một mùa tôn vinh thật đáng nhớ! Chúc các Anh Chị dồi dào sức khỏe, sáng tạo và bản lĩnh để tiếp tục chèo lái con thuyền doanh nghiệp đến những bến bờ thành công mới! [...]

By |Tháng Mười 12th, 2019|Categories: Tin tức|

CLB G9 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “RA QUÂN VÌ MỘT VŨNG TÀU XANH-SẠCH-ĐẸP”

CLB G9 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "RA QUÂN VÌ MỘT VŨNG TÀU XANH-SẠCH-ĐẸP" Do Hiệp Hội Du Lịch phối hợp cùng Tỉnh Đoàn BRVT TỔ CHỨC Sáng nay Hiệp Hội Du Lịch phối hợp cùng Tỉnh Đoàn BRVT tổ chức ra quân thu gom rác ở khu vực bãi sau đã đổ về 2 ngày nay với hàng trăm tấn do thời tiết giao mùa,gió đổi chiều. Lượng rác chủ [...]

By |Tháng Mười 9th, 2019|Categories: Tin tức|

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 KỲ 64

Kỳ sinh hoạt lần thứ 64 ngày 04/10/2019 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự có mặt của thành viên và các khách mời năng lượng cùng nhau giao lưu kết nối kinh doanh :  + Diễn giả 5 phút đào tạo kỹ năng kỳ này là anh Phạm Hữu Phúc – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phân phối [...]

By |Tháng Mười 8th, 2019|Categories: Tin tức|

Kỳ Sinh Hoạt Tiếp Theo Của CLB Giao Thương G9 – Lần Thứ 64

🎉 Đến hẹn lại lên, Kỳ sinh hoạt tiếp theo của CLB Giao thương G9 - lần thứ 64 sẽ diễn ra vào lúc 7h00 Thứ 6 ngày 04/10/2019. Tại lầu 9 Khách sạn DIC - 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả 5 phút Đào tạo kỹ năng: Anh Phạm Hữu Phúc - Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng Kim Ngân. ⭐️ Diễn giả Giới [...]

By |Tháng Mười 1st, 2019|Categories: Tin tức|

Kỳ Sinh Hoạt Lần Thứ 63 Của CLB Giao Thương G9

Đến hẹn lại lên, Kỳ sinh hoạt tiếp theo của CLB Giao thương G9. Lần thứ 63 sẽ diễn ra vào lúc 7h00 Thứ 6 ngày 20/09/2019. Tại lầu 9 Khách sạn DIC - 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu. ⭐️ Diễn giả 5 phút Đào tạo kỹ năng: Chị Nguyễn Thị Nhuận - Công ty CP Đầu tư Nội thất và Xây dựng Kim Thành Phát. [...]

By |Tháng Chín 16th, 2019|Categories: Tin tức|

Tổng Kết Lễ Chuyển Giao BĐH & Gala Tất Niên Của CLB Giao Thương G9

Lễ Chuyển Giao BĐH nhiệm kỳ IV-2019 & Gala Tất Niên của CLB Giao Thương G9 đã diễn ra tốt đẹp vào chiều ngày 04/01/2019 tại DICSTAR Hotel Vũng Tàu với sự có mặt của các thành viên G9 cùng khách mời. Sự kiện là dịp để toàn thể thành viên CLB Giao Thương G9 nhìn lại chặng đường một năm đã qua, là lời tri ân chân thành của Ban lãnh đạo tới toàn [...]

By |Tháng Một 7th, 2019|Categories: Tin tức|Tags: , , , |

VUA HỆ THỐNG đến với Buổi sinh hoạt lần 39 của G9

Buổi sinh hoạt lần thứ 39 của CLB Giao thương G9 với gần 10 khách mời và hơn 30 anh chị thành viên CLB. G9Biz - Clb Giao Thương Buổi sinh hoạt thật sự sôi động, cởi mở, vui và đã có nhiều chia sẻ thành công những thương vụ lớn - nhỏ giữa thành viên và khách mời. Giới thiệu ban quản trị của G9biz [...]

By |Tháng Tám 20th, 2018|Categories: Tin tức|Tags: , , |

Gặp Gỡ Và Trao Đổi Với Câu Lạc Bộ Giao Thương G9 Vũng Tàu

Từ 1 tổ chức sơ khai được Sở Công Thương tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp Câu lạc bộ Giao thương G9 Vũng Tàu. Về phía Sở Công Thương, Bà Vũ Bích Hảo – Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở; Về phía CLB Giao thương G9, ông Phạm Bá [...]

By |Tháng Tám 20th, 2018|Categories: Tin tức|

Nội Dung Cuộc Họp Ban Điều Hành CLB Giao Thương G9 ngày 15/06/2018

Nội dung chính: 1. Tổng kết sự kiện Toạ đàm Xây dựng Mô hình kinh doanh hiệu quả cho Doanh nghiệp Sự kiện đã tạo hiệu ứng và giá trị chia sẻ rất tốt không chỉ cho Cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo hình ảnh, uy tín của CLB đối với các Sở Ban ngành và Lãnh đạo tỉnh BRVT. Tuy nhiên, do là sự kiện ban đầu [...]

By |Tháng Sáu 23rd, 2018|Categories: Tin tức|

Tọa Đàm Kinh Tế Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Qủa Cho Doanh Nghiệp

Báo Bà Rịa Vũng Tàu Tọa đàm kinh tế xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp do CLB Giao Thương G9 phối hợp với sở KHCN tổ chức. Với sự có mặt của một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam - Bà Phạm Chi Lan, ông Trần Ngọc Châu, Chủ nhiệm chương trình nhà lãnh đạo DN trên kênh truyền hình [...]

By |Tháng Năm 26th, 2018|Categories: Tin tức|

Buổi sinh hoạt CLB Giao thương G9

Buổi sinh hoạt CLB Giao thương G9 Thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 2018. Rất vui khi buổi sinh hoạt được giao lưu với 12 anh chị khách mời đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT. Tại buổi sinh hoạt CLB lần này, G9 vui mừng đón chào thành viên mới của CLB - Anh Lê Bá Châu - Giám đốc Công ty CP [...]

By |Tháng Tư 20th, 2018|Categories: Tin tức|

CLB Giao thương G9

CLB Giao thương G9 - G9Biz sinh hoạt buổi thứ 2 sau tết nguyên đán 2018 với những nội dung nổi bật: 1.Kiện toàn nhân sự BĐH : Theo đó, anh Nguyễn Huy Tâm vì phải dồn toàn tâm lực cho việc tái cấu trúc và phát triển doanh nghiệp nên tạm ngưng sinh hoạt một thời gian. BĐH đã thống nhất bầu và phân công anh Nguyễn Văn [...]

By |Tháng Tư 19th, 2018|Categories: Tin tức|

Ra mắt Câu lạc bộ Giao thương G9 Vũng Tàu

Ông Trịnh Đình Cường – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu (bìa trái) trao giấy chứng nhận thành lập Câu lạc bộ giao thương G9 cho ông Phạm Bá Phúc Ngày 6-12, tại Trung tâm Hội nghị và yến tiệc Hera Palace, CLB Giao thương G9 Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra mắt với 60 thành viên. Đồng chí  Đặng Minh Thông, Phó [...]

By |Tháng Tư 13th, 2018|Categories: Tin tức|

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÁCH MỜI 

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

    Go to Top