Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Lê Xuân Thạo
  • Chức vụ: P. Giám đốc
  • Website:
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Doanh nghiệp

Công ty TNHH COG
Công ty TNHH COGĐại lý phân phối các loại phụ gia bê tông, hóa chất dùng cho xây dựng & công nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now