Giới thiệu chung

  • Họ và Tên: Nguyễn Phú Cường
  • Chức vụ: Giám đốc
  • ĐT: 0906.626.856
  • Mail: phucuong1987@gmail.com | CatCatLabo@gmail.com
  • Website: catcatlabo.com

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GIA HÂN

  • Chế tạo răng thẩm mỹ phục vụ Nha Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GIA HÂN

  • Địa chỉ: A7 Khu biệt thự Phương Nam, Phường 8, TP. Vũng Tàu
  • ĐT: 0908.346.887
  • Email: catcatlabo@gmail.com
  • Website: catcatlabo.com

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now