Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Nguyễn Thị Thu Lan
  • Chức vụ: Giám đốc
  • SĐT: 0943.997.117
  • Email: thulannguyen101967@gmail.com

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

  • Cung cấp GAS
  • Cung cấp nước uống

HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM

  • Địa chỉ: 12 Trần bình Trọng, Phường 8, TP. Vũng Tàu
  • ĐT: 02543.853.272
  • Email:thulannguyen101967@gmail.com

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now