Giới thiệu chung

 • Họ và Tên: Nguyễn Bá Thanh
 • Chức vụ: Chủ Doanh Nghiệp
 • ĐT: 0918.034.640
 • Email: dntnminhnga@gmail.com
 • Website: minhnga.vn

Thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu Doanh nghiệp

DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGA

 • Chế biển chả mực
 • Phân phối sỉ lẻ thực phẩm gia vị, hàng hóa tiêu dùng.

DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGA

 • Địa chỉ: 145 Trương Công Định, Phường 3, TP-Vũng Tàu
 • ĐT: 02543.530.011
 • Email:dntnminhnga@gmail.com
 • Website:minhnga.vn

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now