Yến tinh chế được làm sạch thủ công, sấy nhiệt độ thấp, độ ẩm dưới 3%.