Chuyên cung cấp các hãng sơn:

  • Sherwin-Williams
  • TOA
  • DULUX
  • Nero
  • Everest