Hồng yến côn sơn:

Chọn lọc từ những lô yến thu hoạch, có mầu sắc tự nhiên, sơ chế làm khô đóng gói

Sản phẩm ưa chuộng với khách có yêu cầu cao, và sẵn sàng trả giá cho chất lương.