• Tuổi thọ của sản phẩm có thể đạt trên 25 năm.
  •  Mùi thơm tự nhiên, không gây khó chịu cho người sử dụng.
  • Chất lượng sản phẩm được kiểm soát bởi Hệ thống quản lý