Chuyên thu mua đồ cũ, hàng thanh lý, hàng rớt công, hàng tồn, giá cao thanh toán một lần nhanh gọn.