Ban điều hành nhiệm kỳ III

Lê Xuân Thạo
Lê Xuân ThạoChủ Tịch
Phan Như Cường
Phan Như CườngPhó Chủ Tịch
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn ThắngTổng thư ký
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức AnhBan kiểm soát
Triệu Hiệp Sơn
Triệu Hiệp SơnTrưởng Ban
Ban sự kiên
Phùng Tuấn Anh
Phùng Tuấn AnhTrưởng Ban
Ban thành viên & Định hướng
Phạm Bá Phúc
Phạm Bá PhúcTrưởng Ban
Ban đầu tư & Xúc tiến thương mại
Nguyễn Thế Hải
Nguyễn Thế HảiTrưởng Ban
Ban đào tạo & Pháp chế
Nguyễn Thị Linh Nhâm
Nguyễn Thị Linh NhâmPhó Ban
Ban Truyền thông & Đối Ngoại

Ban điều hành nhiệm kỳ II

Lê Xuân Thạo
Lê Xuân ThạoChủ Tịch
Phan Như Cường
Phan Như CườngPhó Chủ Tịch
Nguyễn Hương Lan
Nguyễn Hương LanTrưởng Ban
Ban Đối ngoại
Nguyễn Huy Tâm
Nguyễn Huy TâmTrưởng Ban
Ban Thư ký
Lê Tư
Lê TưTrưởng Ban
Ban truyền thông & IT
Đào Hoài Bắc
Đào Hoài BắcTrưởng Ban
Ban Đào tạo & Pháp chế
Nguyễn Thế Hải
Nguyễn Thế HảiTrưởng Ban
Ban Thành viên & Định hướng

Ban điều hành nhiệm kỳ I

Phạm Bá Phúc
Phạm Bá PhúcChủ Tịch
Phan Như Cường
Phan Như Cường
Ban Văn hóa & Truyền thông
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành TrungTrưởng Ban
Ban đối ngoại
Nguyễn Huy Tâm
Nguyễn Huy TâmTrưởng Ban
Ban Thư ký
Lê Tư
Lê TưTrưởng Ban
Ban báo chí & Truyền thông
Nguyễn Thế Hải
Nguyễn Thế HảiTrưởng Ban
Ban Đào tạo kỹ năng mềm
Trịnh Đình Cường
Trịnh Đình CườngTrưởng Ban
Ban Pháp chế
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh PhươngTrưởng Ban
Ban định hướng
Nguyễn Hương Lan
Nguyễn Hương LanTrưởng Ban
Ban thành viên