Loading Events
This event has passed.

CHỦ ĐỂ: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP”

Mục đích của chương trình

  • Tạo một môi trường giao lưu, kết nối và học hỏi kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như với những doanh nhân thành đạt trên cả nước hiện nay.
  • Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng một mô hình kinh doanh hiệu quả luôn là vấn đề cấp thiết và ưu tiên hàng đầu. Buổi toạ đàm cũng là dịp nghe những chia sẻ từ những Chuyên gia kinh tế, doanh nhân thành đạt hiện nay. Những bài học thành công hay thất bại trên con đường phát triển doanh nghiệp cũng luôn được đề cập trong suốt chương trình.

Kênh truyền thông

Nhà tài trợ