Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Trần Duy Hưng
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Website:
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Doanh nghiệp

Công ty CP KT XD Kiến Gia
Công ty CP KT XD Kiến GiaThiết kế xây dựng và tư vấn dự án

Giới thiệu Doanh nghiệp

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now