Giới thiệu chung

  • Họ và Tên : Vũ Quốc Chỉnh
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Website:
  • Kinh nghiệm:

Thông tin Doanh nghiệp

Inox Ưu Việt
Inox Ưu ViệtGia Công Inox

Giới thiệu Doanh nghiệp

Chuyên gia công các sản phẩm Inox gia dụng và công nghiêp các loại

Còn đây là những Khách Hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Cần tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Hãy gọi ngay!

Call me now
Call me now