Buổi sinh hoạt lần thứ 39 của CLB Giao thương G9 với gần 10 khách mời và hơn 30 anh chị thành viên CLB.

G9Biz – Clb Giao Thương

Buổi sinh hoạt thật sự sôi động, cởi mở, vui và đã có nhiều chia sẻ thành công những thương vụ lớn – nhỏ giữa thành viên và khách mời.

Giới thiệu ban quản trị của G9biz

Giới thiệu ban quản trị của G9biz

Khách mời tham dự G9BIZ

Khách mời tự giới thiệu

Khách mời tự giới thiệu

#VUAHETHONG cũng đã đến với G9Biz

#VUAHETHONG đến với G9biz

#VUAHETHONG đã đến với G9Biz

Chi tiết Vua Hệ Thống

CLB thấy thật vui và hạnh phúc khi các anh chị khách mời đã trao những cơ hội kinh doanh cho thành viên G9 và ngược lại.

Trao quà

G9Biz – Kết nối đồng hành đến thành công !